O konferencji

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym w dalszym ciągu stanem epidemiologicznym oraz niepewnością dotyczącą wprowadzania dalszych obostrzeń, podjęliśmy decyzję o rezygnacji z organizacji konferencji „Wyzwania gospodarki globalnej 2020”.

 

W sprawie wpłaconych środków skontaktujemy się z Państwem elektronicznie w sposób indywidualny.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, którą zorganizujemy po zakończeniu pandemii Covid-19. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w niedalekiej przyszłości.

 

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na XI Konferencję Naukową

 

 

 

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ 2020

 

 

która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2020 roku

na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

w Sopocie ul. Armii Krajowej 119/121 budynek C

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Początek obecnego stulecia ugruntował przekonanie, że naruszona została równowaga rozwoju, a zasady funkcjonowania i przyszły kształt gospodarki  światowej są trudne do określenia. Zmusza to do pilnego wypracowania nowych zasad ładu gospodarczego i poszukiwania nowych koncepcji  teoretycznych odpowiadających współczesnym realiom gospodarczym.

 

Powiązania gospodarki, polityki i kultury zmuszają do przyjęcia interdyscyplinarnego podejścia w opisywaniu procesu postępującej globalizacji, co w konsekwencji pozwala na wypracowanie narzędzi sprzyjających łagodzeniu nierówności gospodarczych i napięć społeczno-politycznych oraz stymulujących innowacje i handel międzynarodowy. 

 

Proces systematycznego wzrostu znaczenia współpracy międzynarodowej w rozwoju polskiej gospodarki i perspektywa wejścia Polski do strefy euro powodują, że powyższe uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej mają istotne znaczenie dla naszego kraju. Oznaczają one zmiany jakościowe w ramach tworzącego się nowego ładu w gospodarce światowej, obejmującego reguły realizacji materialnych celów rozwoju przy nadrzędności wartości społecznych. Tym też zagadnieniom poświęcona będzie kolejna konferencja z cyklu „Wyzwania Gospodarki Globalnej”, która odbędzie się w na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie w dniach 14-15 maja 2020 roku. Jej celem będzie, aby wygłoszone referaty i towarzyszące im dyskusje posłużyły formułowaniu rozwiązań praktycznych oraz były źródłem inspiracji do prac badawczych nad przyszłością rozwoju gospodarki światowej.

 

Partnerem konferencji jest:

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim

Znalezione obrazy dla zapytania instytut konfucjusza logo UG

 

Sponsor