Wymogi edytorskie

Organizatorzy zwracają się z prośbą o nadsyłanie referatów w języku angielskim lub polskim. Prace zostaną przyjęte do druku pod warunkiem przygotowania ich zgodnie z wymogami edytorskimi oraz pod warunkiem otrzymania pozytywnych recenzji.

 

Nadesłane prace po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w jednym z następujących czasopism:

 

Gdańskie Studia Azji Wschodniej (ISSN: 2084-2902), 20 pkt. według punktacji MNiSW

 

Financial Law Review (ISSN: 2299-6834), 20 pkt. według punktacji MNiSW

 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ISSN: 1899-3192), 20 pkt. według punktacji MNiSW

 

International Entrepreneurship Review (ISSN: 2658-1841), 20 pkt. według punktacji MNiSW

 

International Journal of Management and Economics (ISSN: 2299-9701), 40 pkt. według punktacji MNiSW

 

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (ISSN: 1426-5915), 20 pkt. według punktacji MNiSW

 

 

 Przewidujemy też możliwość wydania monografii pokonferencyjnych (20 pkt. za rozdział).

 

 

 

UWAGA:

Po pozytywnych recenzjach autorzy będą zobowiązani do dostosowania artykułu do wymogów redakcyjnych czasopisma, w którym zostanie opublikowany.