Rada naukowa konferencji


Prof. dr hab. Ewa Oziewicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego

 

Prof. Natalija Adamchuk

Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO)

 

Prof. Dr. Hans-Heinrich Bass

Hochschule Bremen, International Economics

 

Prof. dr hab. Janusz Bilski

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

 

Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Katedra Finansów i Biznesu Międzynarodowego

 

Prof. dr hab. Elżbieta Czarny

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej

 

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

Prof. dr hab. Jerzy Dudziński

Uniwersytet Szczeciński, Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii

 

Prof. dr hab. Marian Gorynia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

 

Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 

Dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, profesor UG

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Transportu I Handlu Morskiego

 

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

 

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Katedra Handlu Zagranicznego

 

Prof. dr hab. Marzenna Weresa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej

 

Dr hab. Anna Zalcewicz, profesor PW

Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej