Kalendarium i opłaty

Ważne daty:

  • zgłoszenia udziału w konferencji:  do 30 stycznia 2020  (zgłoszenie elektroniczne przez stronę www musi zawierać: tytuł referatu, abstrakt, obszar tematyczny, w którym zawiera się referat oraz wybór języka referatu: polski / angielski)
  • przesłanie tekstu referatu: do 28 lutego 2020
  • informacja Rady Naukowej Konferencji o zakwalifikowaniu przesłanego artykułu do procedury recenzowania: do 15 kwietnia 2020
  • wniesienie opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2020

 

Opłaty za udział w konferencji:

  • uczestnictwo w konferencji z referatem: 990 zł

  • udział w konferencji bez referatu: 700 zł

 

 Uwaga: Publikacja referatu bez udziału w konferencji nie jest możliwa


 

Opłatę za udział w konferencji, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Numer konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 (Bank Pekao SA)

W tytule przelewu należy wpisać symbol: 512-3000-K30C-20 oraz nazwisko Uczestnika