Tematyka

 

„Wyzwania gospodarki globalnej 2020” jest kolejną, cyklicznie organizowaną przez Katedrę Biznesu Międzynarodowego (wcześniej Instytut Handlu Zagranicznego) konferencją, podejmującą próbę odpowiedzi na zainteresowanie środowiska naukowego zmianami w procesie globalizacji.

 

Wyrażamy przekonanie, że wydarzenie to będzie eksperckim spotkaniem naukowców oraz praktyków rynkowych, umożliwiającym wymianę doświadczeń i poglądów na temat wyzwań globalizacyjnych.

 

Językami konferencji jest język polski.

 

Obszary tematyczne konferencji WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ 2020:

 

1. Międzynarodowa wymiana handlowa

2. Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym

3. Wyzwania finansów międzynarodowych

4. Dylematy współczesnego marketingu

5. Nowy Jedwabny Szlak - Chiny we współczesnej gospodarce światowej